ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯ НОВІТНЬОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ

Main Article Content

І. О. Парубчак
A. M. Балашов
В. П. Пурнак

Abstract

У науковому аналізі педагогічно-виховних технологій та організації
державного управління у даній сфері об'єднуються знання про виховні системи,
закономірності і принципи виховання, а також про системний та
технологічний підхід до нього. Це дає підстави для розуміння виховного
процесу як організованої взаємодії вихователів і вихованців, спрямованого на
досягнення цілей виховання в організаційно-педагогічних умовах конкретної
виховної технології. Виховання в системі освіти розглядається як сукупність
послідовних педагогічних дій, здійснюється в рамках професійної підготовки і
EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES VOLUME 5
92
уособлює організовану діяльність, що має на меті формування та розвиток
особистісної сфери людини.
Розглядаючипедагогічно-виховний процес ми виділяємо структурні
компоненти професійною підготовкою персоналу, а також функціональні
зв'язки у цих процесах. Це допомагає усвідомити специфіку, сутність кожної
складової, зміну однієї в результаті впливу іншої, виховний процес має низку
тільки йому властивих специфічних особливостей. Найбільшу ефективність
забезпечує така його організація, при якій мета виховання перетворюється в
усвідомлену мету, близьку і зрозумілу.У вихованні проявляються численні
об'єктивні і суб'єктивні вектори зусиль, що обумовлюють своєю сукупною дією
неймовірну складність педагогічного процесу.
Складність педагогічно-виховного процесу полягає і в тому, що його
результати не так виразно відчутні і не так швидко виявляють себе, як, в
безпосередньому процесі навчання. Педагогічно-виховний процес також
відрізняється тривалістю своєї реалізації, виховному процесу також
притаманні значна варіативність і достатня невизначеність результатів.
Науково-педагогічний працівник, як суб'єкт виховної технології, повинен брати
участь в педагогічному процесі в повному обсязі від його початку до досягнення
поставлених цілей з підготовки висококваліфікованих кадрів.
За технологією виховання фактично залишаються загальні етапи, які
необхідно пройти на шляху формування всебічно і гармонійно розвиненої
особистості. Але якщо освітнє завдання відображає цілі навчання і виховання,
то виховна технологія тільки виховні шляхи і засоби їх досягнення.Це дозволяє
в системі державного управління не лише оцінювати успішність процесу
виховання, а й заздалегідь проектувати процеси із заданою ефективністю
підготовки фахівців в системі освіти.Окремим завданням формування виховної
технології виступає оптимальний вибірвідбір методів, прийомів і засобів
педагогічно-виховної взаємодії. Це
визначає специфіку виховної технології, внаслідок чого повинні відображати
існуючі умови педагогічно-виховної діяльності, педагогічний досвід.
EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES VOLUME 5
93
Відповідальним завданням виховної технології є діагностика особистісних
якостей людини, з цією метою може використовуватися обрана концепція
державного управління професійною підготовкою кадрів у системі освіти.
Самі особистісні властивості та якості необхідно інтерпретувати у
відповідних діагностичних поняттях, які повинні відповідати низці умов. Це
обумовлено проявом різних суб'єктивних факторів, індивідуальними
відмінностями, соціальним досвідом, ставленням до самої виховної взаємодії.
Представлені специфічні особливості відображаються в структурі
педагогічно-виховного процесу, під яким розуміється сукупність складових його
частин, що відповідають основним компонентам виховної
технології.Відповідно до структури виховного процесу вибудовується і
педагогічна діяльність, розробляються цілі, зміст, способи і види діяльності, а
також аналіз результатів. Педагогічно-виховна дільність у системі освіти в
державному управлінні, на яку необхідно орієнтувати сучасні виховні
технології, в найзагальнішому вигляді формулюється як створення умов для
новітної професійної підготовки персоналу на сучасному етапі в Україні.
Ключові слова: державне управління, професійний підхід, підготовка
персоналу, педагогічно-виховні технології, система освіти, новітнє бачення.

Article Details

How to Cite
Парубчак, І. О., БалашовA. M., & Пурнак, В. П. (2019). ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯ НОВІТНЬОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 5(2), 91-104. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/28
Section
All Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.