ASPEKTY ORGANIZACYJNIE-EKONOMICZNE PAŃSTWOWEJ REGULACJI BRANŻY KOSMICZNEJ W WARUNKACH TWORZENIA EKOSYSTEMU „NOWEGO KOSMOSU”

Main Article Content

Michał Psiuk

Abstract

Kosmiczna branża dziś łączy w sobie liczną ilość kierunków działania i podsektorów, a kosmiczna gospodarka wywiera coraz większy wpływ na dynamikę społeczno-ekonomicznego rozwoju krajów, co determinuje konieczność zagłębionego rozpatrzenia aspektów organizacyjnie-ekonomicznych i opracowywania skutecznych mechanizmów państwowej regulacji kosmicznej branży.


Komercjalizacja działalności kosmicznej i ogólna tendencja do zmniejszenie wartości technologii kosmicznych wywołuje rozwój ekosystemu „nowego kosmosu”. Zapewnienie stałego rozwoju ojczystej branży kosmicznej wymaga aktywnego wsparcia branży ze strony państwa w kierunku dołączenia inwestycji, stworzenia ukraińskim przedsiębiorstwom możliwości udziału w międzynarodowych projektach i programach kosmicznych, aktywna komercjalizacja branży.


Kluczowe słowa: państwowa regulacja, kosmiczna działalność, kosmiczna gospodarka, nowy kosmos, międzynarodowa współpraca, kosmiczne inwestycje, kooperacja.

Article Details

How to Cite
Psiuk, M. (2019). ASPEKTY ORGANIZACYJNIE-EKONOMICZNE PAŃSTWOWEJ REGULACJI BRANŻY KOSMICZNEJ W WARUNKACH TWORZENIA EKOSYSTEMU „NOWEGO KOSMOSU”. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 5(2), 116-127. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/35
Section
All Articles
Author Biography

Michał Psiuk, „Politechnika Żytomierska”

doktorant Uniwersytetu Państwowego „Politechnika Żytomierska”

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.